POOF! “Selvmordbombere”

2005

Materials: multimedia
digital video stills

FOLK-05, Galleri Lista Fyr